Welkom op de site van Roorda Bewindvoering

Roorda Bewindvoering houdt zich bezig met bewindvoeringen in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en met bewindvoeringen in het kader van beschermingsbewind. Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit met betrekking tot schuldhulpverlening, mentorschap en curatele.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Meer over Beschermingsbewind... »

Schuldhulpverlening

Heeft u problematische schulden of kent u iemand met problematische schulden? Wellicht kan Roorda Bewindvoering dan iets voor u betekenen.

Meer over Schuldhulpverlening... »

WSNP Schuldenaar

De wettelijke schuldregeling (WSNP) is een regeling voor natuurlijke personen om de problematische schuldenlast te saneren. Voorafgaand dient u (via een gemeentelijke instantie) te proberen om een minnelijk akkoord te bereiken met uw schuldeisers.

Meer voor WSNP Schuldenaren... »

WSNP Schuldeiser

Voor u als schuldeiser heeft de toelating tot de WSNP van iemand op wie u een vordering heeft grote gevolgen. U mag namelijk gedurende de looptijd van de WSNP (36 maanden is gebruikelijk) uw vorderingen die per datum toelating bestonden, niet meer proberen te innen bij uw debiteur. En wanneer u beslag had laten leggen op diens inkomen, dan vervalt dit beslag per datum toelating.

Meer voor WSNP Schuldeisers... »

Voor cliënten is er van maandag tot en met donderdag telefonisch spreekuur tussen 9:00 en 11:00 uur.Postadres:
Postbus 206
1440 AE Purmerend

Telefoon:
0299-470218

Roorda Bewindvoering is aangesloten bij de BBW en bij de NBBI

bbb     bbb


Privacy verklaring